سهم ناچیز ایران از تجارت غذای حلال در دنیا

شافعی گفت: در حالی که تجارت غذای حلال در دنیا رو به گسترش است، اما ایران از این تجارت سهم بالایی ندارد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

سهم ناچیز ایران از تجارت غذای حلال در دنیا

شافعی گفت: در حالی که تجارت غذای حلال در دنیا رو به گسترش است، اما ایران از این تجارت سهم بالایی ندارد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.